کد مطلب: 3
جمع آوري سبزه سيزده
تاریخ انتشار : 1397/01/15 07:46:54
نمایش : 30
ايستگاه هاي مستقر شهرداري در ورودي پارک سرچشمه و همچنين خروجي هاي شهر، در راستاي حفظ نظافت عمومي، آماده دريافت سبزه هاي نوروزي و تحويل پاکت زباله به شهروندان و مسافران گرامي هستند.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن