کد مطلب: 4
اولين جلسه هماهنگي برگزاري روز فرخ شهر
تاریخ انتشار : 1397/01/16 07:33:54
نمایش : 57
مورخه97/1/15در دفتر آقاي مهندس حسيني جلسه اي پيرامون برگزاري همايش روز فرخ شهر برگزار شد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن